GPW to skrót, którego znaczenie jest oczywiste dla każdego inwestora w Polsce. W tym artykule odpowiemy na podstawowe pytania – czym jest giełda i jak można rozpocząć inwestowanie w papiery wartościowe za pomocą rachunku maklerskiego.

GPW – co to jest?

GPW to skrót oznaczający polską Giełdę Papierów Wartościowych. Pod względem formalnym, to publiczna spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Istotą każdej giełdy jest handel – zgodnie z nazwą, GPW umożliwia dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych (to przede wszystkim akcje i obligacje) oraz innych instrumentów finansowych (np. opcje i kontrakty terminowe).telefon z wykresami akcji na giełdzie

Handel na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się od poniedziałku do piątku. Otwarcie notowań ciągłych o 9:00 rano poprzedza półgodzinna faza "przed otwarciem" (kiedy są przyjmowane zlecenia na otwarcie). O godzinie 16:50 zaczyna się 10 minutowa faza "przed zamknięciem" – są wówczas przyjmowane zlecenia na zamknięcie – które następuje o godzinie 17:00. Ostatnim akcentem dnia na GPW jest tzw. dogrywka która kończy się o 17:05.

Jak kupować i sprzedawać na GPW?

Sam temat inwestowania w papiery wartościowe to bardzo szerokie zagadnienie. Na inwestowanie środków w ten sposób decydują się zazwyczaj osoby z wiedzą finansową na temat funkcjonowania giełdy, dlatego w tym artykule skupimy się tylko na praktycznym aspekcie transakcji na GPW.

Do składania zleceń kupna i sprzedaży służą rachunki maklerskie. Podobnie jak na zwykłym koncie osobistym, mamy na nim saldo ze środkami pieniężnymi które możemy wykorzystać na zakup różnych instrumentów finansowych. Porównując oferty różnych banków warto zwrócić uwagę przede wszystkim na koszt prowadzenia konta oraz prowizje od zleceń.

Przykład zakupu akcji na GPW poprzez rachunek maklerski

Zobaczmy jak wygląda działanie takiego konta na przykładzie rachunku maklerskiego Alior Banku (dodajmy że nie trzeba być klientem banku, aby założyć tam rachunek maklerski).

Po zalogowaniu (kiedy mamy dostępne środki na rachunku), możemy złożyć zlecenie. Załóżmy, że chcemy kupić 100 akcji Banku Pekao – po klikięciu przycisku "złóż zlecenie", pojawi nam się wyszukiwarka – wpisując "Pekao" widzimy kilka wyników – należy wybrać pozycję "Bank Polska Kasa Opieki SA (PEKAO) – GPW (PLN)".

wyszukiwarka instrumentów finansowych gpw w Alior Banku

Przejdziemy wówczas do formularza służącego do złożenia zlecenia kupna bądź sprzedaży akcji Pekao na GPW. Najpierw wybieramy stronę transakcji w zależności od tego jaką operację chcemy zlecić. Widzimy wówczas liczbę dostępnych akcji wraz z ceną (oferty z konkretnej godziny). Pozostaje wpisanie liczby sztuk jaką chcemy kupić wraz z maksymalną ceną jaką jesteśmy skłonni zapłacić – zostanie wówczas podany całkowity koszt transakcji (wartość z prowizją).

zlecenie kupna akcji na gpw w Alior Banku

We wspomnianym przykładzie, kupno 100 akcji Banku Pekao po cenie 88,00 zł za sztukę oznacza koszt 8833,44 zł (łatwo obliczyć iż prowizja Aliora wynosi w tym przypadku 33,44 zł). Po kliknięciu "wyślij zlecenie" przejdziemy do ostatniego kroku, w którym należy potwierdzić dyspozycję – podobnie jak przelew bankowy.

Proces sprzedaży wygląda bardzo podobnie, warto jednak pamiętać iż środki po sprzedaży będzie można wypłacić dopiero po około dwóch dniach roboczych – chyba że planujemy je reinwestować, wówczas możemy od razu z nich skorzystać do zakupu kolejnych papierów wartościowych.

Copyright © 2015-2024 Kontomania.pl