Spis treści

 1. Ranking kont – lipiec 2024
 2. Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć konto?
 3. Dokumenty wymagane przez bank
 4. Do czego przydaje się rachunek bankowy?
 5. Czy wspólnota musi prowadzić księgi rachunkowe?

Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa, a wybór konta bankowego – ranking

Właściwe i wygodne zarządzanie finansami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej wymaga dobrego konta bankowego – funkcjonalnego, a przy tym atrakcyjnego pod względem poziomu pobieranych opłat.

Co prawda oferta banków nie jest tak bogata jak dla różnych rodzajów działalności gospodarczej, jednak mimo to warto porównać między sobą konkretne rachunki przeznaczone dla omawianych podmiotów.

Nr Konto Opłaty Linki
Medal za pierwsze miejsce w rankingu kont Małe logo Nest Banku
BizNest Konto

Opinia

prowadzenie

0 zł

karta

0 zł

przelew pln

0 zł

więcej opłat
przelewy
przelew do ZUS/US 0 zł
przelew natychmiastowy 10 zł
przelew BLIK 0 zł
operacje gotówkowe
wpłaty/wypłaty w oddziale 0,5% kwoty (min. 10 zł)
wypłaty z bankomatów 0 zł / 6 zł
wpłaty we wpłatomacie 0 zł
pozostałe
zlecenie stałe 0 zł
polecenie zapłaty 5 zł
sms autoryzacyjny 0 zł
pełna taryfa opłat

Analiza konta

Medal za drugie miejsce w rankingu kont małe logo mBanku
mBiznes Konto Standard

Opinia

prowadzenie

0 zł

karta

7 zł

przelew pln

1,50 zł

więcej opłat
przelewy
przelew do ZUS/US 0 zł
przelew natychmiastowy 10 zł
przelew BLIK 0 zł
operacje gotówkowe
wpłaty/wypłaty w oddziale 0,5% kwoty (min. 9 zł)
wypłaty z bankomatów 0 zł / 5 zł / 3,5% (min. 5 zł)
wpłaty we wpłatomacie 0 zł / 0,2% (min. 2 zł)
pozostałe
zlecenie stałe 0 zł
polecenie zapłaty 0 zł
sms autoryzacyjny 0 zł
pełna taryfa opłat

Analiza konta

Medal za trzecie miejsce w rankingu kont Logo Volkswagen banku
Plus Konto Biznes

Opinia

prowadzenie

10 zł

karta

9 zł

przelew pln

0 zł

więcej opłat
przelewy
przelew do ZUS/US 0 zł
przelew natychmiastowy brak
przelew BLIK brak
operacje gotówkowe
wpłaty/wypłaty w oddziale 10 zł
wypłaty z bankomatów 2 zł
wypłata cash-back 1 zł
pozostałe
zlecenie stałe 0 zł
polecenie zapłaty 0 zł
sms autoryzacyjny 0 zł
pełna taryfa opłat

Analiza konta

Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć konto bankowe?

Zdecydowanie tak – wynika to z przepisów ustawy o własności lokali. Jednoznaczny zapis mówiący o takiej konieczności znajdziemy w artykule 30:

Art. 30. 1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:
1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;

Warto zauważyć, iż zwiększa to przejrzystość rozliczeń i zapewnia większe bezpieczeństwo środków wspólnoty mieszkaniowej – zarówno przed kradzieżą, jak i nieuczciwymi działaniami zarządcy.

Potrzebne dokumenty do otwarcia konta

W procesie otwierania konta bank może zażądać odpowiednich dokumentów dotyczących organizacji. Na przykładzie mBanku wygląda to następująco:

Spółdzielnie:

 • wypis/wydruk z KRS
 • statut

Wspólnota mieszkaniowa:

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON
 • uchwała właścicieli lokali wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy oraz udzielającej członkom zarządu pełnomocnictwa do jej zawarcia

Do czego przydaje się rachunek bankowy?

W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest kilka istotnych sytuacji, w których konto w banku okazuje się nieodzowne:

 • przyjmowanie opłat czynszowych od właścicieli lokali oraz wpłat na fundusz remontowy
 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów (np. woda, prąd, gaz)
 • dokonywanie płatności dla innych firm obsługujących nieruchomość wspólną – zarówno dla usług wykonywanych cyklicznie (np. sprzątanie, ubezpieczenie, konserwacja wind, opieka nad terenami zielonymi) jak i celowo (zakup dodatkowej infrastruktury takiej jak monitoring, czy stojaki rowerowe).
Czy wspólnota mieszkaniowa musi prowadzić księgi rachunkowe?

Nie. Jeśli chodzi o ten aspekt działania, wspólnoty mieszkaniowe same stanowią o tym, w jaki sposób będą prowadzić ewidencję – w każdym razie nie muszą stosować się do wymogów ustawy o rachunkowości.

Copyright © 2015-2024 Kontomania.pl