Regulamin serwisu kontomania.pl

I. Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie serwisu, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. Strona Internetowa - strona główna widoczna pod adresem https://kontomania.pl oraz jej podstrony.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę Internetową.

II. Postanowienia ogólne

§ 2
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, w sposób który nie narusza praw innych osób.
§ 3
Na Stronie Internetowej są zamieszczone informacje dotyczące ofert kont bankowych oraz artykuły nawiązujące do tematu bankowości. Dokładane są starania o aktualność prezentowanych informacji, jednak nie ma gwarancji ich zgodności ze stanem faktycznym.
§ 4
Do korzystania ze Strony Internetowej konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenie końcowe umożliwiające przeglądanie witryn www.
§ 4
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony Internetowej oraz jej poprawne działanie.

III. Prawa autorskie

§ 7
Zawartość Strony Internetowej - jej kształt, treść, grafika są przedmiotem praw autorskich i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
§ 8
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej zastrzeżone. Niektóre znaki towarowe, logo (np. poszczególnych banków) i nazwy firm stanowią własność prawną ich właścicieli i są wykorzystywane w celu informacyjnym.
§ 9
Żadna część Strony Internetowej (m.in. teksty, pliki, układy graficzne, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

IV. Ochrona prywatności

§ 11
Poprzez Stronę Internetową nie są zbierane żadne dane osobowe. Podczas korzystania ze Strony Internetowej wykorzystywane są sesyjne pliki cookies ("ciasteczka") zamieszczane przez system CMS (system zarządzania treścią), a także pliki cookies związane z wyświetlaniem komunikatu o plikach cookies. Więcej informacji w tym temacie można znaleźć w Polityce prywatności.

V. Postanowienia końcowe

§ 12
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
§ 13
Aktualna wersja regulaminu jest opublikowana na niniejszej podstronie.

Młotek sędziego symbolizujący przepisy

Copyright © 2015-2024 Kontomania.pl