Logo serwisu kontomania.pl

Regulamin serwisu kontomania.pl

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu kontomania.pl

I. Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie serwisu, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. Strona Internetowa - strona główna widoczna pod adresem http://kontomania.pl oraz jej podstrony.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca Stronę Internetową.

II. Postanowienia ogólne

§ 2
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, w sposób który nie narusza praw innych osób.
§ 3
Na Stronie Internetowej są zamieszczone informacje dotyczące ofert kont bankowych oraz artykuły nawiązujące do tematu bankowości. Dokładane są starania o aktualność prezentowanych informacji, jednak nie ma gwarancji ich zgodności ze stanem faktycznym.
§ 4
Do korzystania ze Strony Internetowej konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenie końcowe umożliwiające przeglądanie witryn www.
§ 4
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Strony Internetowej oraz jej poprawne działanie.

III. Prawa autorskie

§ 7
Zawartość Strony Internetowej - jej kształt, treść, grafika są przedmiotem praw autorskich i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
§ 8
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej zastrzeżone.
§ 9
Żadna część Strony Internetowej (m.in. teksty, pliki, układy graficzne, zdjęcia) nie może być powielana lub rozpowszechniana (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

IV. Ochrona prywatności

§ 11
Poprzez Stronę Internetową nie są zbierane żadne dane osobowe. Podczas korzystania ze Strony Internetowej wykorzystywane są sesyjne pliki cookies ("ciasteczka") zamieszczane przez system CMS Joomla, służą prowadzeniu sesji Użytkownika. Użytkownik może je zablokować - należy w tym celu zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

V. Postanowienia końcowe

§ 12
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
§ 13
Aktualna wersja regulaminu jest opublikowana na niniejszej podstronie.

Młotek sędziego symbolizujący przepisy